M LIGA MTB Maraton – 2023

Regulamin cyklu M Liga MTB Maraton na rok 2023

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

 

 

2. Forma:

Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule Maraton MTB

 

 

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu M Liga MTB Maraton są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu M Liga MTB Maraton może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Zakupi numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wynosi 20 zł, jest jednorazowa – numer obowiązuje w całym sezonie 2023 w cyklu M LIGA MTB MARATON i przechodzi na własność zawodnika

– w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numernie ma możliwości otrzymania duplikatu!

– numer startowy jest przypisany do konkretnego dystansu

– przypadku zmiany dystansu przez zawodnika jest on zobowiązany nabyć nowy numer startowy dedykowany do innego dystansu, w przeciwnym wypadku zawodnik nie będzie klasyfikowany

– numery startowe poszczególnych dystansów będą różniły się kolorami:

Dystans JUNIOR – dominujący kolor – bordo

Dystans TRIAL – dominujący kolor – różowy

Dystans ADVENTURE – dominujący kolor – niebieski

Dystans CHALLENGE – dominujący kolor – czarny

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2023 r. w cyklach M Liga MTB Maraton, 24H MTB Maraton – 24GNAŃSK  oraz M Liga Gravel (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)  ZABRANIA SIĘ STARTU NA ROWERACH WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu ! – dotyczy to również opiekunów dystansu JUNIOR

 

 

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) dzieci w wieku poniżej 6 lat biorące udział w RAJDZIE LIGUSIA: 15 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) kategorie Kids D, C, Młodziczka, Młodzik oraz  MASTERS V 50 zł: bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

C) na dystansach:

TRIAL

  • 70 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 7 dni przed terminem wyścigu)
  • 80 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 2 dni przed terminem wyścigu)
  • 90 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (płatne gotówką)

ADVENTURE i CHALLENGE 

  • 90 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 7 dni przed terminem wyścigu)
  • 100 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 2 dni przed terminem wyścigu)
  • 110 zł (dokonana podczas rejestracji online* na 1 dzień przed terminem wyścigu lub w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów – płatne gotówką)

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów!!!

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi!!!

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody cyklu M Liga MTB Maraton, 24H MTB Maraton – 24GNAŃSK, M Liga Gravel oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika!!!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

 

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą (strzałki w odpowiednim kolorze*)

– zabezpieczenie trasy – w miejscach newralgicznych i niebezpiecznych trasa zabezpieczona przez wolontariuszy, służby porządkowe i służby mundurowe

– elektroniczny pomiar czasu

– wyniki on-line podczas wyścigu (na stronie www.dostartu.pl)

– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji

– bufet na trasie

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– trofea dla zwycięzców

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/

– fotorelacja z wydarzenia

*dystans JUNIOR – strzałki BORDO

*dystans TRIAL – strzałki różowe

*dystans ADVENTURE/CHALLENGE – strzałki niebieskie

 

 

7. Przybliżony program zawodów:

8.30 – Otwarcie Biura Zawodów

9.30 – Start dystansu JUNIOR

9.45 – Rajd LIGUSIA

10.45 – dekoracja dystansu JUNIOR + losowanie drobnych upominków

11.00 – start dystansu CHALLENGE

11.10 – start dystansu ADVENTURE

11:15 – start dystansu TRIAL

13.30 – dekoracja dystansów TRIAL, ADVENTURE

14:30 – 15:00 dekoracja dystansu CHALLENGE 

Po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika z obydwu dystansów losowanie nagród.  

Daty poszczególnych edycji M Liga MTB Maraton:

19.03 (niedziela) – 1) etap 1 – Wawer/Józefów

07.05 (niedziela) – 2) etap 2 – Łódź

28.05 (niedziela) – 3) etap 3 – Zabieżki

17.09 (niedziela) – 4) etap 4 – Zgierz

01.10 (niedziela) – 5) etap 5 – Celestynów/Dąbrówka

oraz inne organizowane zawody:

17-18.06 (sobota-niedziela) – 24H MTB Maraton – 24GNAŃSK CHALLENGE – Zagnańsk

27.08 (niedziela) – M Liga Gravel Race – Zagnańsk 

 

 

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Rajd LIGUSIA – chłopcy urodzeni w 2018 i młodsi ( 5 lat i młodsi)

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2013-2017 ( 6- 10 lat)

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2011-2012 ( 11- 12 lat)

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2009-2010 (13-14 lat)

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2007-2008 ( 15-16 lat)

– Junior – młodzież urodzona w latach 2005-2006 ( 17-18 lat)

– ELITA – urodzeni w latach 1994-2004 (19- 29 lat)

– MASTERS I– urodzeni w latach 1984 – 1993 (30- 39 lat)

– MASTERS II– urodzeni w latach 1974 – 1983 (40  49 lat)

– MASTERS III – urodzeni w latach 1969 – 1973 (50-  54 lat)

– Masters IV – urodzeni w latach 1968 – 1963 ( 55- 60 lat)

– MASTERS V – urodzeni w latach 1962 i starsi (61 lat i starsi)

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Rajd LIGUSIA –  dziewczynki urodzone w 2018 i młodsze ( 5 lat i młodsze)

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2013-2017 ( 6- 10 lat)

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2011-2012 ( 11- 12 lat)

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2009-2010 (13-14 lat)

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2007-2008  (15-16 lat)

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2005-2006 (17-18 lat)

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1994 – 2004 (19- 29 lat)

– Ladies I – kobiety urodzone w roku 1984 – 1993 (30- 39 lat)

– Ladies II– urodzone w latach 1974-1983 (40 – 49 lat)

– Ladies III – urodzone w latach 1973 i starsze ( 50 lat i starsze)

 

 

9. Dystanse i kategorie

RAJD LIGUSIA ok 400 m* – dzieci poniżej 6 lat

JUNIOR ok 8 – 13 km – kategorie KIDS oraz Młodzik

TRIAL ok 15 – 25 km – Junior młodszy , Juniorka młodsza oraz dorośli OPEN K/M (bez podziału na kategorie wiekowe)

ADVENTURE  ok 30- 45 km * dorośli

CHALLENGE ok 60 -90 km * dorośli

 * dystanse są wynikiem wytyczenia najbardziej optymalnej trasy w danym miejscu z wykorzystaniem najciekawszych walorów terenowych, w związku z tym organizator dołoży maksymalnych starań, aby dystanse mieściły się w określonych przedziałach, zastrzega jednak możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy.

 

 

10. Zasady rozgrywania zawodów:

– Podczas zawodów obowiązywać będzie klasyfikacja sektorowa, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 10

– Zawodnicy z poszczególnych dystansów otrzymają numery startowe w odpowiednim kolorze – numery będą dedykowane tylko i wyłącznie dla danego dystansu

– Zawodnicy już podczas pierwszego etapu MUSZĄ dokonać wyboru, jaki dystans wybierają na cały sezon 2023

– Trasy poprowadzone będą w zróżnicowanym terenie w okolicach miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje maratonów

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej trasie, wygrywa ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien na nią wrócić i kontynuować wyścig w tym samym miejscu.

– Zawodnik może przyjmować i otrzymywać pomoc techniczną podczas trwania swojego wyścigu.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Podczas wyścigu organizator WPROWADZI limit czasu wjazdu na kolejną rundę – o limicie zawodnicy zostaną poinformowani w dniu zawodów

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte. Zawodnikom zabrania się ingerowanie w wygląd i kształt numeru startowego. Ingerencja w numer może prowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefami bufetów. Bezwzględnie zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze majątkowym.

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika (nie dotyczy awarii technicznej sprzętu) zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, które mogą mieć wpływ na czas dojazdu do  miejsca zdarzenia i możliwość dotarcia ratowników medycznych.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (z wyjątkiem wyścigu JUNIOR oraz RAJDU LIGUSIA, w których opiekun** może jechać ZA SWOIM PODOPIECZNYM).

**Opiekun zobowiązany jest jechać na sprawnym rowerze i w sztywnym kasku. Każdy opiekun jedzie za swoim podopiecznym „gęsiego”, zabrania się pchania, pomagania, holowania podopiecznego. Opiekun musi ustąpić na trasie pierwszeństwa innym zawodnikom. Opiekun MUSI dokonać rejestracji w Biurze zawodów oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł. (z opłaty zwolnieni są opiekunowie, którzy będą brali udział w późniejszych wyścigach: Adventure lub Challenge). Po dokonaniu rejestracji i opłaty opiekun otrzyma ZWROTNĄ tabliczkę z napisem „OPIEKUN”, którą musi zwrócić niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

 

 

11. Starty sektorowe:

– Podczas INAUGURACYJNEGO etapu zawodnicy z dystansu TRIAL nie mają podziału na sektory startowe, pozostali zawodnicy z dystansów ADVENTURE I CHALLENGE zostaną przypisani do poszczególnych sektorów startowych na podstawie wyników klasyfikacji generalnej z 2022 roku. Jeśli zawodnik nie startował w cyklu M Liga Maraton MTB w 2022 roku, wówczas startuje z ostatnim sektorem*.

– W kolejnych wyścigach zastosowana zostanie klasyfikacja sektorowa liczona wg następującego wzoru:

pkt = czas pierwszego zawodnika Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik dystansu = 300 (dla dystansu CHALLENGE, ADVENTURE i TRIAL)

– do klasyfikacji sektorowej będzie brana pod uwagę średnia ilość punktów liczona ze wszystkich etapów, w których zawodnik brał udział

– punktowe przedziały sektorowe (dla dystansu CHALLENGE i ADVENTURE)

SEKTOR PIERWSZY: 300 – 250

SEKTOR DRUGI: 249,99 – 220

SEKTOR TRZECI – 219,99 – 0

– podczas startu na dystansie JUNIOR uczestnicy będą startować według kategorii wiekowych – 1 sektor: młodzik/młodziczka, 2 sektor: C2/D2, 3 sektor: C1/D1.

– Starty sektorowe będą odbywały się co minutę, w wyjątkowych sytuacjach organizator może zmienić ten czas lub połączyć sektory startowe.

– Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu Jego sektora.

– Organizator może wprowadzić inny sposób przeprowadzenia startu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

– Za start z sektorem, do którego zawodnik nie jest przypisany organizator zastosuje karę czasową wynoszącą 20 minut

*istnieje możliwość zawnioskowania do organizatora o przeniesienie do innego sektora. Przy chęci przeniesienia do sektora wyższego należy przedstawić historię swoich startów w innych cyklach i przesłać prośbę na adres biuro@mlxc.pl

 

12. Klasyfikacje:

A) Indywidualne klasyfikacje etapowe

– Rajd Ligusia – brak klasyfikacji OPEN i klasyfikacji w kategoriach wiekowych

– dystans TRIAL – klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategorii wiekowej, ale TYLKO wśród Juniorów młodszych i Juniorek młodszych

– dystans ADVENTURE oraz CHALLENGE – klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych

– W klasyfikacjach indywidualnych (z wyjątkiem Rajdu Ligusia) wygrywa zawodnik, który prawidłowo przejedzie wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie w swojej kategorii z podziałem na wiek, płeć i dystans nie pomijając żadnego punktu kontrolnego.

B) Generalna klasyfikacja indywidualna (poza Rajdem LIGUSIA i dystansem TRIAL)

– Do indywidualnej klasyfikacji generalnej będą liczone punkty Z NAJLEPSZYCH 3 STARTÓW cyklu M Liga MTB Maraton na danym dystansie. Aby być sklasyfikowanym w generalnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik zobowiązany jest wystartować w minimum 3 (z 5) wyścigów z danego dystansu (np. 3 x JUNIOR, 3 x TRIAL, 3 x ADVENTURE lub 3 x CHALLENGE)

– Punkty zdobyte na poszczególnych wyścigach ustala się stosując poniższy wzór:

DYSTANS JUNIOR – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS TRIAL – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS ADVENTURE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

DYSTANS CHALLENGE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

 W Generalnej klasyfikacji indywidualnej na koniec cyklu nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii

– W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej zawodników identycznej liczby punktów w końcowej generalnej klasyfikacji indywidualnej o zwycięstwie zadecyduje większa liczba punktów zdobyta podczas ostatniego maratonu.

– Podczas dekoracji klasyfikacji generalnej odbywającej się na ostatnim etapie cyklu 
M Liga MTB Maraton zawodnik zobowiązany jest do obecności lub wcześniejszego zgłoszenie swojego reprezentanta, który odbierze nagrody i trofea.

C) Generalna klasyfikacja OPEN

– Wygrywa zawodniczka lub zawodnik, który prawidłowo przejedzie wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie z podziałem na płeć i dystans nie pomijając żadnego punktu kontrolnego.

– Do indywidualnej klasyfikacji OPEN będą liczone punkty Z NAJLEPSZYCH 3 STARTÓW cyklu M Liga MTB Maraton na danym dystansie. Aby być sklasyfikowanym w generalnej klasyfikacji OPEN zawodnik zobowiązany jest wystartować w minimum 3 (z 5) wyścigów z danego dystansu (np. 3 x TRIAL, 3 x ADVENTURE lub 3 x CHALLENGE)

– Punkty zdobyte na poszczególnych wyścigach ustala się stosując poniższy wzór:

DYSTANS JUNIOR – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS TRIAL – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS ADVENTURE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

DYSTANS CHALLENGE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

 W Generalnej klasyfikacji OPEN na koniec cyklu nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników.

– W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej zawodników identycznej liczby punktów w końcowej generalnej klasyfikacji indywidualnej o zwycięstwie zadecyduje większa liczba punktów zdobyta podczas ostatniego maratonu.

– Podczas dekoracji klasyfikacji generalnej OPEN odbywającej się na ostatnim etapie cyklu 
M Liga MTB Maraton zawodnik zobowiązany jest do obecności lub wcześniejszego zgłoszenie swojego reprezentanta, który odbierze nagrody i trofea.

D) Generalna klasyfikacja drużynowa

– Do generalnej klasyfikacji drużynowej zliczane są punkty zdobyte przez 2 do 5 najlepiej indywidualnie punktujących zawodników z danej drużyny podczas danego etapu

– Punkty będą liczone z klasyfikacji wg kategorii wiekowych oraz dodatkowo w klasyfikacji OPEN na dystansie TRIAL

– Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany zespołu przez zawodnika w trakcie trwania cyklu. W takiej sytuacji wyniki takiego zawodnika nie będą liczone do generalnej klasyfikacji drużynowej.

– W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez drużyny decyduje liczba lepszych lokat wywalczonych w trakcie całego cyklu.

 

 

13. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

– Zawodnik, który jest świadkiem wypadku/kolizji wskazującej na niebezpieczeństwo dla zdrowia poszkodowanego powinien NIEZWŁOCZNIE zatrzymać się i udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W takiej sytuacji zawodnik zobowiązany jest do powiadomienia organizatora.

 

 

14. Nagrody:

RAJD LIGUSIA – wszystkie dzieci startujące w Rajdzie Ligusia otrzymają drobne upominki za wzięcie udziału w rajdzie

Dystans TRIAL – dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników z podziałem na płeć oraz trzej pierwsi zawodnicy z kategorii Junior młodszy i Juniorka młodsza.

Dystans JUNIOR – dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii z podziałem na płeć i wiek

Dystans ADVENTURE i CHALLENGE – – dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników i zawodniczek OPEN oraz 3 zawodników w każdej kategorii z podziałem na płeć i wiek

 

 

15. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie słowne

– Kara czasowa doliczona do czasu zawodnika

– Dyskwalifikacja

 

 

16. Ruch pieszy i ruch uliczny:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.).

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Zawody są rozgrywane w nieograniczonym ruchu ulicznym na drogach gruntowych i publicznych dlatego Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego! W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby mundurowe (policja, straż pożarna) oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, pól czy posesji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 

17. Informacje dodatkowe:

– Zawodnicy oraz opiekunowie z wyścigu JUNIOR podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych).