Korekta wyników Challenge 2 etap M LIGA MTB Maraton

Pomyłki zdarzają się najlepszym, niestety nam równieżPodczas 2 etapu M LIGA MTB Maraton na Górze Lotników doszło do błędu ludzkiego – osoba zabezpieczająca trasę wyścigu źle pokierowała zawodników, czego wynikiem było istotne skrócenie dystansu przez zawodników startujących z 2 i 3 sektora.

Zawodnicy Ci pominęli pierwsze ok 4,85 km trasy. Pomyłka ta miała miejsce na pierwszej rundzie, druga runda została przejechana już poprawnie.

Chcąc w możliwie jak najbardziej realny sposób porównać wyniki zawodników z sektora 2 i 3 vs tych z sektora 1, którzy pokonali właściwą trasę (dwie pełne i poprawne pętle) dokonaliśmy następującego zabiegu:

Zawodnicy startujący z 1 sektora – wyniki bez zmian. Ich wyniki pozwoliły nam oszacować, jak zmęczenie wpłynęło na przejechanie pierwszej i drugiej rundy i uśredniając Ich wyniki wyszło, że przy takiej trasie zmęczenie spowodowało wydłużenie przejazdu drugiej rundy o ok. 3 minuty

Zawodnicy z 2 i 3 sektora: tutaj porównaliśmy przejazd rundy pierwszej (skróconej) i drugiej (przejechanej poprawnie). Różnice wynikającą z czasu przejazdu dwóch rund doliczyliśmy do całkowitego czasu osiągniętego przez każdego z zawodników, prócz tego doliczyliśmy 3 minuty (tzw. czynnik zmęczenia, który był wynikiem analizy czasów przejazdów zawodników z rundy pierwszej, o czym wspominamy powyżej)

Wiemy, że nie jest to perfekcyjne rozwiązanie (bo takie po prostu nie istnieje w zaistniałej sytuacji). Była to jednak najlepszy możliwy sposób na realne porównanie wyników.

Tutaj nie było żadnej winy zawodników – był to błąd osoby zabezpieczającej trasę… Błąd ludzki, za który najmocniej przepraszamy.

Dołożymy wszelkich starań, żeby takie sytuacje nie zdarzyły się w przyszłości.

Pozdrawiam serdecznie

Ekipa M LIGI