Regulamin M LIGA MTB Maraton 2022

Regulamin cyklu M Liga MTB Maraton na rok 2022

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

 

2. Forma:

Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule Maraton MTB

 

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu M Liga MTB Maraton są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu M Liga MTB Maraton może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Zakupi numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wynosi 20 zł, jest jednorazowa – numer obowiązuje w całym sezonie 2022 w cyklach:
M Liga MTB MaratonM Liga XC oraz RAJDU LIGUSIA i przechodzi na własność zawodnika – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numernie ma możliwości otrzymania duplikatu

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2022 r w cyklach M Liga MTB Maraton, M Liga XC i M LIGA ROAD RACE oraz M Liga Gravel (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)  ZABRANIA SIĘ STARTU NA ROWERACH WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu ! – dotyczy to również opiekunów dystansu JUNIOR

 

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) dzieci w wieku poniżej 6 latbiorące udział w RAJDZIE LIGUSIA10 złbez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) kategorie Kids D, C, Młodziczka, Młodzikoraz  MASTERS V40 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

C) pozostałe kategorie:

  • 80 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 7 dni przed terminem wyścigu)
  • 90 zł (dokonana podczas rejestracji online* na minimum 2 dni przed terminem wyścigu)
  • 100 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (płatne gotówką)

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów !!!

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi !!!

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody cyklu M Liga MTB Maraton, M Liga XC i M LIGA ROAD RACE oraz M Liga Gravel oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika!!!

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą w newralgicznych miejscach i strzałkami w odpowiednim kolorze

– zabezpieczenie trasy – w miejscach newralgicznych i niebezpiecznych trasa zabezpieczona przez wolontariuszy, służby porządkowe i służby mundurowe

– elektroniczny pomiar czasu

– wyniki on-line podczas wyścigu (na stronie www.dostartu.pl)

– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji

– bufet na trasie

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– trofea dla zwycięzców

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/

– fotorelacja z wydarzenia

 

7. Przybliżony program zawodów:

8.30 – Otwarcie Biura Zawodów

9.30 – Start dystansu JUNIOR

9.45 – Rajd LIGUSIA

10.45 – dekoracja dystansu JUNIOR + losowanie drobnych upominków

11.00 – start dystansu CHALLENGE

11.10 – start dystansu ADVENTURE

Ok. 13.30 – dekoracja dystansów ADVENTURE i CHALLENGE

Po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika z obydwu dystansów losowanie nagród.

Daty poszczególnych edycji M Liga MTB Maraton:

27.03 (niedziela) – 1) Łódź – INAUGURACJA

10.04 (niedziela) – 2) Józefów – Góra Lotników

24.04 (niedziela) – 3) Otwock

07.08 (niedziela) – 4) Kielce

28.08 (niedziela) – 5) Zabieżki

25.09 (niedziela) – 6) Wawer – WIELKI FINAŁ

oraz wyścigi w cyklu M Liga XC, M Liga Road Race, M Liga Gravel

29.05 (niedziela) – Wiązowna, Góra Sobotów (XC)

16-19.06 – M Liga Road Race

06.08 – M Liga Gravel

11.09 (sobota) – Otwock, Góra Meran (XC)

 

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Rajd LIGUSIA – chłopcy urodzeni w 2017 i młodsi

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2012-2016

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2010-2011

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2008-2009

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2006-2007

– Junior – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– ELITA – urodzeni w latach 1993-2003

– MASTERS I– urodzeni w latach 1983 – 1992

– MASTERS II– urodzeni w latach 1973 – 1982

– MASTERS III – urodzenie w latach 1968 – 1972

– Masters IV – urodzeni w latach 1967 – 1962

– MASTERS V – urodzenie w latach 1961 i starsi

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Rajd LIGUSIA –  dziewczynki urodzone w 2017 i młodsze

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2012-2016

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2010-2011

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2008-2009

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2006-2007

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1993 – 2003

– Ladies I – kobiety urodzone w roku 1983 – 1992

– Ladies II– urodzone w latach 1973-1982

– Ladies III – urodzone w latach 1972 i starsze

 

9. Dystanse

LIGUŚ  ok. 400 M – dzieci poniżej 6 lat

JUNIOR  ok. 10 km –  kategorie KIDS oraz Młodzik

ADVENTURE  20-30 km*

CHALLENGE 2 rundy po 20 -30 km (łącznie ok 40-60 km)*

* dystanse są wynikiem wytyczenia najbardziej optymalnej trasy w danym miejscu z wykorzystaniem najciekawszych walorów terenowych.

 

10. Zasady rozgrywania zawodów:

– Podczas zawodów obowiązywać będzie klasyfikacja sektorowa, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 10

– Zawodnicy z dystansu krótkiego ADVENTURE otrzymają specjalne oznakowanie, które musi być umieszczone na numerze startowym

– Zawodnicy już podczas pierwszego etapu MUSZĄ dokonać wyboru, jaki dystans wybierają na cały sezon 2022

– Trasy poprowadzone będą w zróżnicowanym terenie w okolicach miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje maratonów

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej trasie, wygrywa ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien na nią wrócić i kontynuować wyścig w tym samym miejscu.

– Zawodnik może przyjmować i otrzymywać pomoc techniczną podczas trwania swojego wyścigu.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Podczas wyścigu organizator może wprowadzić limit czasu wjazdu na kolejną rundę

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte. Zawodnikom zabrania się ingerowanie w wygląd i kształt numeru startowego. Ingerencja w numer może prowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefami bufetów. Bezwzględnie zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze majątkowym.

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika (nie dotyczy awarii technicznej sprzętu) zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, które mogą mieć wpływ na czas dojazdu do  miejsca zdarzenia i możliwość dotarcia ratowników medycznych.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (z wyjątkiem wyścigu JUNIOR oraz RAJDU LIGUSIA, w których opiekun** może jechać ZA SWOIM PODOPIECZNYM).

**Opiekun zobowiązany jest jechać na sprawnym rowerze i w sztywnym kasku. Każdy opiekun jedzie za swoim podopiecznym „gęsiego”, zabrania się pchania, pomagania, holowania podopiecznego. Opiekun musi ustąpić na trasie pierwszeństwa innym zawodnikom. Opiekun MUSI dokonać rejestracji w Biurze zawodów oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł. (z opłaty zwolnieni są opiekunowie, którzy będą brali udział w późniejszych wyścigach: Adventure lub Challenge). Po dokonaniu rejestracji i opłaty opiekun otrzyma ZWROTNĄ tabliczkę z napisem „OPIEKUN”, którą musi zwrócić niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

 

11. Starty sektorowe:

– Podczas INAUGURACYJNEGO etapu zawodnicy zostaną przypisani do poszczególnych sektorów startowych na podstawie wyników klasyfikacji generalnej z 2021 roku. Jeśli zawodnik nie startował w cyklu M Liga Mararton MTB w 2021 roku, wówczas BEZWZGLĘDNIE startuje z ostatnim sektorem.

– W kolejnych wyścigach zastosowana zostanie klasyfikacja sektorowa liczona wg następującego wzoru:

pkt = czas pierwszego zawodnika Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik dystansu = 300 (dla dystansu CHALLENGE i ADVENTURE)

– do klasyfikacji sektorowej będzie brana pod uwagę średnia ilość punktów liczona ze wszystkich etapów, w których zawodnik brał udział

– punktowe przedziały sektorowe (dla dystansu CHALLENGE i ADVENTURE)

SEKTOR PIERWSZY: 300 – 240

SEKTOR DRUGI: 239,99 – 180

SEKTOR TRZECI – 179,99 – 0

– podczas startu na dystansie JUNIOR uczestnicy będą startować według kategorii wiekowych – 1 sektor: młodzik/młodziczka, 2 sektor: C2/D2, 3 sektor: C1/D1. Na pierwszą linię startu będzie wyczytywana piątka najlepszych zawodników

– Starty sektorowe będą odbywały się co minutę, w wyjątkowych sytuacjach organizator może zmienić ten czas lub połączyć sektory startowe.

– Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu Jego sektora.

– Organizator może wprowadzić inny sposób przeprowadzenia startu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

– Za start z sektorem, do którego zawodnik nie jest przypisany organizator zastosuje karę czasową wynoszącą 20 minu

 

12. Klasyfikacje:

A) Klasyfikacja indywidualna (poza Rajdem LIGUSIA)

– Wygrywa zawodnik, który prawidłowo przejedzie wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie w swojej kategorii z podziałem na wiek, płeć i dystans nie pomijając żadnego punktu kontrolnego.

B) Generalna klasyfikacja indywidualna (poza Rajdem LIGUSIA)****

– Do indywidualnej klasyfikacji generalnej będą liczone punkty Z NAJLEPSZYCH 4 STARTÓW cyklu M Liga MTB Maraton na danym dystansie. Aby być sklasyfikowanym w generalnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik zobowiązany jest wystartować w minimum 4 (z 6) wyścigów z danego dystansu (np. 4 x JUNIOR, 4 x ADVENTURE lub 4 x CHALLENGE)

– Punkty zdobyte na poszczególnych wyścigach ustala się stosując poniższy wzór:

DYSTANS JUNIOR – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS ADVENTURE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

DYSTANS CHALLENGE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

 W Generalnej klasyfikacji indywidualnej na koniec cyklu nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii

– W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej zawodników identycznej liczby punktów w końcowej generalnej klasyfikacji indywidualnej o zwycięstwie zadecyduje większa liczba punktów zdobyta podczas ostatniego maratonu.

– Podczas dekoracji klasyfikacji generalnej odbywającej się na ostatnim etapie cyklu
M Liga MTB Maraton zawodnik zobowiązany jest do obecności lub wcześniejszego zgłoszenie swojego reprezentanta, który odbierze nagrody i trofea.

C) Generalna klasyfikacja drużynowa*****

– Do generalnej klasyfikacji drużynowej zliczane są punkty zdobyte przez 2 do 5 najlepiej indywidualnie punktujących zawodników z danej drużyny podczas danego etapu

– Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany zespołu przez zawodnika w trakcie trwania cyklu. W takiej sytuacji wyniki takiego zawodnika nie będą liczone do generalnej klasyfikacji drużynowej.

– W przypadku równiej ilości punktów zdobytych przez drużyny decyduje ilość lepszych lokat wywalczonych w trakcie całego cyklu.

 

13. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

– Zawodnik, który jest świadkiem wypadku/kolizji wskazującej na niebezpieczeństwo dla zdrowia poszkodowanego powinien NIEZWŁOCZNIE zatrzymać się i udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W takiej sytuacji zawodnik zobowiązany jest do powiadomienia organizatora.

 

14. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii z podziałem na wiek, płeć i dystans (z wyłączeniem Rajdu LIGUSIA)

 

15. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie słowne

– Kara czasowa doliczona do czasu zawodnika

– Dyskwalifikacja

 

16. Ruch pieszy i ruch uliczny:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.).

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Zawody są rozgrywane w nieograniczonym ruchu ulicznym na drogach gruntowych i publicznych dlatego Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego! W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby mundurowe (policja, straż pożarna) oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, pól czy posesji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

17. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy oraz opiekunowie z wyścigu JUNIOR podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez stowarzyszenie Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)