Regulamin KORESPONDENCYJNY M LIGA MTB Maraton – Łódź edition 2020

Regulamin KORESPONDENCYJNEGO Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://mliga.pl/

2. Forma:

KORESPONDENCYJNY Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule Maraton MTB

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach KORESPONDENCYJNEGO Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020 są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC, dodatkowo wychodzimy naprzeciw ogólnoświatowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 umożliwiając rekreacyjną jazdę na rowerze z elementami rywalizacji.

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem KORESPONDENCYJNEGO Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020 może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie na stronie http://mliga.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Posiada aktywne konto w aplikacji STRAVA

D) Zaakceptuje oświadczenie  dotyczące uczestnictwa w KORESPONDENCYJNYM Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)  ZABRANIA SIĘ STARTU NA ROWERACH WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

10 zł (dotyczy całego cyklu)

*Jeśli chcesz wesprzeć nasze stowarzyszenie w tym trudnym okresie będzie opcja dobrowolnej wpłaty 25 lub 50 zł

Płatność za udział w Cyklu musi być zaksięgowana na koncie organizatora do dnia 28 czerwca 2020

Wszyscy, którzy wezmą udział w KORESPONDENCYJNYM Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020 zostaną uhonorowani umieszczeniem Ich imienia i nazwiska na stronie http://mliga.pl/ oraz na specjalnym banerze, który powstanie na pierwszym „normalnym” wyścigu, na którym spotkamy się wszyscy razem!

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

6. Świadczenia dla zawodników:

– udostępnienie tras w formacie GPX, które będą do pobrania na stronie http://mliga.pl/

– doglądanie tras przez organizatora (usuwanie ewentualnych przeszkód w postaci np. złamanych drzew, etc.)

– medal pamiątkowy DLA KAŻDEGO zawodnika, który ukończy cały Cykl składający się z trzech tras

– trofea dla zwycięzców kategoriach wiekowych (tylko pierwsze miejsca) w klasyfikacjach GENERALNYCH Cyklu

– wyniki publikowane na bieżąco oraz po wydarzeniu na stronie http://mliga.pl/

7. Program zawodów:

Rywalizacja na TRZECH etapach Cyklu rozpocznie się 16 maja 2020 o godzinie 6.00 i zakończy 30 czerwca 2020 o godzinie 21.00 – wyniki tylko z tego okresu będą liczone do klasyfikacji

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– Junior – młodzież urodzona w latach 2002-2003

– ELITA – urodzeni w latach 1991-2001

– MASTERS I– urodzeni w latach 1981 – 1990

– MASTERS II– urodzeni w latach 1971 – 1980

– MASTERS III – urodzenie w latach 1966 – 1970

– Masters IV – urodzeni w latach 1965 i starsi

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2002-2003

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1991 – 2001

– Ladies I – kobiety urodzone w roku 1981 i 1990

– Ladies II– urodzone w latach 1971-1980

– Ladies III – urodzone w latach 1970 i starsze

9. Zasady rozgrywania zawodów:

– Zawodnicy będą się ścigać INDYWIDUALNIE i KORESPONDENCYJNIE z zachowaniem dystansowania zgodnego z aktualnymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID 19. Jeździmy w myśl zasady #jestemodpowiedzialny

– Zawodnicy będą pokonywać trasy wirtualnie wyznaczone przez organizatora, a ślady tras w formacie GPX będzie można pobrać na stronie http://mliga.pl/

– Przejazd zawodnika MUSI być w całości zarejestrowany na indywidualnym profilu w aplikacji STRAVA

Organizator nie odpowiada za działanie aplikacji STRAVA, przesył oraz zapis danych, lokalizację GPX oraz za działanie urządzeń pomiarowych (Garmin, Polar, smartfony, etc.)

– Na każdej z trzech tras zostanie wskazane miejsce startu i mety. Pomiar czasu (KOM) będzie się rozpoczynał ok 100 m po starcie etapu, a koniec KOM’a będzie ok 100 – 200 m przed metą.

– Do klasyfikacji będzie brany jedynie czas wyznaczonego KOM’a w ramach danego etapu

– Trasy poprowadzone będą w zróżnicowanym terenie

– Klasyfikację generalną wygrywa ten zawodnik, którego suma czasów pokonanych wszystkich trzech KOM’ów będzie najkrótsza

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać trasy

Zawodnik może startować na trasie nieograniczoną ilość razy – do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik!

10. Dodatkowe zasady rozgrywania zawodów – odwołujemy się do Waszej uczciwości, gdyż poniższe elementy nie są do zweryfikowania przez organizatora:

– W KORESPONDENCYJNYM Cyklu M Liga MTB Maraton zabroniona jest jazda „na kole” (drafting). Rywalizacja ma być INDYWIDUALNA! Sami zapracujcie na swój wynik!

– Całą trasę przejeżdżamy bez zatrzymywania urządzenia pomiarowego (licznika). Najlepszym rozwiązaniem jest WYŁĄCZENIE opcji AUTO STOP – Jedźcie tak, jak byście startowali w prawdziwym wyścigu, nie odpoczywajcie, a jeśli już musicie NIE ZATRZYMUJCIE czasu!

– Na trasach mogą znaleźć się szlabany Nadleśnictwa, które uniemożliwiają wjazd samochodów na tereny leśne. Prosimy o ich nie otwieranie i zachowanie szczególnej ostrożności przy ich omijaniu

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. !!!UWAGA!!! – trasy będą regularnie monitorowane. Jeśli pomiędzy jedną a drugą inspekcją trasy pojawią się na niej śmieci w postaci opakowań po żelach etc. organizator zastrzega sobie prawo DYSKWALIFIKACJI zawodników, którzy startowali w okresie od poprzedniej inspekcji! Dlatego NIE ŚMIEĆ, bo możesz nie tylko sam być zdyskwalifikowany, ale również pozbawić dobrego wyniku innych!

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika należy skontaktować się z numerem 112

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze majątkowym.

11. Klasyfikacje:

A) Generalne klasyfikacja indywidualna

– Wygrywa zawodnik, który prawidłowo przejedzie TRZY wyznaczone trasy a suma zmierzonych czasów z KOM’ów będzie najkrótsza

Do klasyfikacji generalnej Cyklu będą brane pod uwagę JEDYNIE wyniki z aplikacji STRAVA!

12. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Zawodnik, który jest świadkiem wypadku/kolizji wskazującej na niebezpieczeństwo dla zdrowia poszkodowanego powinien NIEZWŁOCZNIE zatrzymać się i udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz/lub wezwać pomoc dzwoniąc pod numer 112

13. Nagrody:

– medal pamiątkowy DLA KAŻDEGO zawodnika, który ukończy cały Cykl składający się z trzech tras

– trofea dla zwycięzców kategoriach wiekowych (tylko pierwsze miejsca) w klasyfikacjach GENERALNYCH Cyklu

14. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Kara czasowa doliczona do czasu zawodnika

– Dyskwalifikacja

15. Ruch pieszy i ruch samochodowy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.) i rowerowym

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować OSTROŻNOŚĆ przy przejazdach przez drogi i szosy asfaltowe oraz mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, szutrowych czy posesji

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Informacje dodatkowe

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez organizatorów KORESPONDENCYJNEGO Cyklu M Liga MTB Maraton – Łódź edition 2020 w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

Bądźcie FAIR, trzymajcie dystans, bądźcie odpowiedzialni! 

#jestemodpowiedzialny