PRZEŁAJOWY RAJD ROWEROWY – TARGÓWEK 2019

Dzielnica Targówek zaprasza na rodzinną imprezę rowerową!!!

Starty dla dzieci i dorosłych!

Już 15 grudnia 2019 r. w imieniu Organizatora – Miasta St. Warszawy Dzielnicy Targówek zapraszamy na „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019”, który odbędzie się w Lesie Bródnowskim przy Grodzisku.

Będzie to impreza o charakterze rodzinnym, zapraszamy do wzięcia w niej udziału całe rodziny! Specjalnie dla Was odbędzie się wyjątkowy wyścig RODZINNYdziecko + rodzic = ONE TEAM!

W SZCZEGÓLNOŚCI TO TEGO WYŚCIGU ZAPRASZAMY UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ DZIELNICY TARGÓWEK!!!

W tym roku przewidziano również wyścig dla NAJMŁODSZYCH uczestników poniżej 6 roku życia! Długość trasy wyniesie poniżej 500 metrów.

Dla wszystkich pozostałych uczestników przewidziano wyścig w kategoriach OPEN wśród kobiet i mężczyzn z podziałem na rowery przełajowe i pozostałe.

Dla zwycięzców w wybranych kategoriach Urząd Miasta Dzielnicy Targówek ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe, a na WSZYSTKICH najmłodszych kolarzy w wieku poniżej 6 lat będą czekały pamiątkowe medale i dyplomy!

Udział w imprezie będzie BEZPŁATNY dla wszystkich uczestników.

Po wyścigu będzie na Was czekać ciepły posiłek i gorąca herbata!

W BEZPŁATNYM pakiecie startowym wszyscy startujący otrzymają koszulkę i numer, który po wyścigu przejdzie na jego własność.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie szczegóły w poniższym regulaminie!

Regulamin imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019”.

1. Organizator:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek

WWW: www.targowek.waw.pl

2. Forma:

Zawody rowerowe CX – rajd rowerowy

3. Cele:

Promocja Dzielnicy Targówek

Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019” może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie www.protimer.pl lub pod wskazanym linkiem bezpośrednim TUTAJ

– lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu w przypadku dostępnych wolnych pakietów startowych

Zgłoszenia on-line rozpoczną się w dniu 9.12.2019 o godzinie 9.00

B) Odbierze numer startowy z chipem

– numer obowiązuje TYLKO podczas imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019” i przechodzi na własność zawodnika

C) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) – oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online oraz poniżej

Oświadczenie zawodnika_Załącznik do regulaminu_Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019

Dodatkowe oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej_Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019

D) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie

E) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu!

F) Przed startem zawodnik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w Biurze Zawodów

5. Opłaty startowe

– udział w imprezie rekreacyjno-sportowej pn. „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019” JEST BEZPŁATNY

6. Świadczenia dla zawodników:

– pakiet startowy (koszulka + jednorazowy numer z chipem)

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami

– elektroniczny pomiar czasu (chipy umieszczone na numerach startowych)

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW wykonawcy zawodów

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie www.protimer.pl

– fotorelacja z wydarzenia

7. Przybliżony program zawodów:

09.00 – otwarcie biura zawodów

10.00 – start nr 1) wyścig dla najmłodszych – dziewczynki i chłopcy urodzeni/e w roku 2014 i młodsze – jedna krótka runda dziecięca (< 500m)

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy

10:30 – start nr 2) wyścig rodzinny – Oprócz startu indywidualnego istnieje możliwość startu RODZINNEGO. Wówczas drużyna składa się co najmniej DWÓCH osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu startu wyścigu do zgłoszenia się na mecie DZIECKA. W zależności od roku urodzenia dziecka (które porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia (w przypadku startu RODZINNEGO czas przejazdu RODZICA jest mierzony, ale nie ma wpływu na miejsce, które zajmie dziecko. Aby DZIECKO było sklasyfikowane RODZIC musi ukończyć wyścig!) Celem startu rodzinnego jest zachęcenie rodziców do startu razem ze swoimi dziećmi – dwie rundy (< 3 km każda runda)

Kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców (D – dziewczynki, C – Chłopcy)

2013 – 2012 – D/C 5

2011 – 2010 – D/C 4

2009 – 2008 – D/C 3

2007 – 2006 – D/C 2

2005 – 2004 – D/C 1

Wszyscy startujący otrzymują pamiątkowe medale. Nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie pierwszych TRZECH miejsc w każdej z w/w kategorii

Dekoracja po wyścigu

12:00 – start nr 3) wyścig na rowerach PRZEŁAJOWYCH i pozostałych dla zawodników i zawodniczek urodzonych w roku 2003 i starszych. – sześć rund (< 3 km każda runda)

Nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy za zajęcie pierwszych TRZECH miejsc OPEN wśród kobiet i mężczyzn. Odrębne klasyfikacje OPEN będą dla zawodników i zawodniczek startujących na rowerach przełajowych i rowerach pozostałych.

Dekoracja po wyścigu

8. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasa poprowadzona będzie na terenie Lasu Bródnowskiego

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość okrążeń.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

 UWAGA!!! Zwycięstwo najszybszego zawodnika powoduje automatycznie, iż każdy kolejny zawodnik przekraczający linię START/META kończy wyścig bez względu na liczbę przejechanych okrążeń.

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę w miasteczku zawodów. Podczas zawodów nie wolno używać szklanych pojemników na napoje.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy

9. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, podjazdy, przeszkody, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

10. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

11. Ruch pieszy i samochodowy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszym i samochodowym (spacerowicze oraz pojazdy dojeżdżające do pobliskich posesji, etc.).

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek oraz przejazdu samochodu.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

12. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)

JAK DOJECHAĆ NA IMPREZĘ

Na „Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019” najlepiej dotrzeć od strony ul. Głębockiej lub od ul. Kondratowicza. Samochody można zostawić na parkingach przy pobliskich centrach handlowych lub na parkingach przy Lesie Bródnowskim.